Autodesk Revit Arhitecture

Autodesk® Revit® software je namenski kreiran za Building Information Modeling (BIM) građevinsko informaciono modelovanje, unapređujući projektantske i građevinske profesionalce da mogu da iznesu svoje ideje od koncepta do izvođenja u jednom veoma koordinisanom i doslednom pristupu zasnovanom na modelu koji u sebi sadrži bazu podataka o svakom svom pojedinačnom elementu. Autodesk Revit je jedinstvena aplikacija koja u sebi sadrži elemente za arhitektonsko projektovanje, MEP (mechanical, electrical, and plumbing) mašinstvo, elektrika i cevovodi i građevinsko projektovanje.

Autodesk Revit Architecture 

Unutar Autodesk® Revit® programa se radi na način kao što arhitekte i dizajneri razmišljaju, tako da možemo da razvijemo arhitektonske projekte većeg kvaliteta i preciznosti. Koristeći alate koji su namenski kreirani da podrže [Building Information Modeling (BIM)] tok rada građevinsko informacionog modelovanja. Sagledajte i analizirajte svoj koncept, i organizujte vašu ideju kroz projektovanje, dokumentaciju i konstrukciju.

Neke od opcija

bidirectional-associativity-large-1152x864
Bidirectional associativity – Višesmerna zavisnost
A change anywhere is a change everywhere – Promena bilo gde je promena svugde


building-element-energy-analysis-large-725x1000
Building element energy analysis – Energetska analiza elemenata zgrade
Supports faster building performance analysis – Podržavanje bržih analiza performansi zgrade

split-elevations-large-854x708
Split elevations – Polu preseci
Easily manage elevation cut-line configuration – Olakšano podešavanje i organizacija linija preseka

design-visualization-large-1152x864
Design visualization – Vizuelizacija projekta
Capture design ideas in a photorealistic state – Snimite projektne ideje u fotorealističkom prikazu

enhanced-visualization-large-1152x710
Enhanced visualization – Poboljšana vizuelizacija
Improve performance for visualization – Unapređene vizuelizacione performanse

 

Program osnovnog kursa

Autodesk Revit Architecture 

 

časova

tema    grupa     ind ili mini gr.

I                3                    2                   Uvod u parametarsko projektovanje i osnovno okruženje Revita

II               3                    2                   Osnove modelovanja i postavljanje pomoćnih elemenata

III              3                    2                   Izrada elemenata koji kreiraju osnovnu ljusku objekta

IV              3                    2                   Detaljno o zidovima

V               3                    2                   Kreiranje osnovnih jezgarnih elemenata: stubovi, konstruktivni zidovi vertikalniih komunikacija, stepeništa, rampe, ograde

VI              3                    2                   Vežba vila

VII             3                    2                   Izvođenje i formiranje unutrašnjih prostorija podova plafona i osnovnih površina

VIII            3                    2                   Pogledi i Papiri

IX              3                    2                   Kotiranje, veze i ograničenja objekata

X               3                    2                   Alati za formiranje i uređivanje građevinske parcele

XI              3                    2                   Planiranje, pozicije i baze sa podacima

XII             3                    2                   Objekti osetljivi na promenu razmere

XIII            3                    2                   Izrada tehničkih crteža i detalja

XIV           3                    2                   Izvođenje konstruktivnih elemenata: temelji, stubovi, ploče, grede…

XV            3                    2                   Izrada trodimenzionalnih prezentacionih pogleda i Štampa i publikovanje projekta

ukupno  45                 30