Inventor

OSNOVNI   KURS  -  INVENTOR   42 časa u grupi-28 individualno

Autodesk Inventor Professional predstavlja kvalitetan alat za projektovanje u mašinstvu kroz 3D CAD oblikovanje delova i sklopova, trasiranje kablova, cevi i creva, provere naponskih stanja i simulaciju rada pokretnih delova i sklopova mašina i uređaja. Autodesk Inventor Professional poseduje module za opšte mašinstvo, i module koji omogućavaju analizu i proveru mehanički opterećenih delova i sklopova sa optimizacijom konstrukcije, kao i modul za plastične delove. Mogućnost realne simulacije otklanja mogućnost grešaka u projektovanju, smanjuje troškove razvoja proizvoda, i otklanja potrebu za fizičkom izradom prototipa konstrukcije, radi praktične provere projektovanih parametara.

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.

PLAN KURSA Autodesk 3ds Max Design

I TEMA

TEMA 1. – Zbližavanje sa radnim prostorom (tri časa u grupi/ dva individualno)

 • Upoznavanje sa nastankom Inventora.    
 • Otvaranje programa.    Vrste fajlova: Part, Assembly, Drawing.    Osnovna podešavanja, settings.
 • Radno okruženje programa Inventor.    Interfejs: View cube Kocka za pregled crteža, Navigacioni bar.
 • View-user interface-Browser.    Ribon, QA toolbar, Menu.
 • Osnove tehničkog crtanja. Vrste linija, geometrijske slike.     Origin, ravni, ose. SamostalnaVežba.

TEMA 2. – Crtanje skice (tri časa u grupi/ dva individualno)

 • Proces crtanja skice. Line, Circle, Rectangle, Arc. Fillet, Chamfer, Trim. Kotiranje.  Constrains Ograničenja.
 • Osnovno modelovanje delova, jednostavan oblik predmeta.
 • Iz 2D skice u  3D predmet.    Komanda revolve.    Prikaz predmeta u prostoru. Mirror.

TEMA 3. – Modelovanje (tri časa u grupi/ dva individualno)

 • Osnovno modelovanje delova, složeniji oblik.
 •  Iz 2D skice u  3D predmet.    Komande: extrude, revolve, hole, shell, sweep, loft.
 •  Naknadne izmene skice, crteža, dela, sklopa:  Desni klik na Sketch u Browseru-Edit sketch, part, features.
 •  Save, Čuvanje završenih crteža.

TEMA 4. – Modelovanje (tri časa u grupi/ dva individualno)

 •  Modelovanje delova, složen oblik.
 •  Project geometry. Patterns. Chamfer. Fillets.   Plane, parallel to one point.
 •  Materijali, visual style, shaded, reflections, object visibility.
 •  Generic, promena boje. View, orthographic, perspective.

TEMA 5. – Sklopovi (Assembly) (tri časa u grupi/ dva individualno)

 •  Komanda Place.    Constraints, ograničenja za spajanje, osa, dodirna površina.
 •  Povezivanje delova u sklopove.     Prikaz medjusobnog kretanja delova u spoju.

TEMA 6. – Analize opterećenja (tri časa u grupi/ dva individualno)

 •  Stress Analisys- osnove. Komande: Fix, Force, Simulate.

TEMA 7. – Papir, podešavanje prikaza projekcija na papiru (tri časa u grupi/ dva individualno)

 •  New, Base, idw, Projected.     Postavljanje projekcija, detalja, preseka.

TEMA 8. – Projektovanje modela od tankog lima (tri časa u grupi/ dva individualno)

 •  Osnovno – Sheet metal, Rad sa tankim limovima.
 •  Komande: Face, Contour flange, Flange, Contour roll, Lofted flange.