Java Script

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik. 

1-3.čas: osnove JAVA SCRIPT-a

 • JS implementirana u telo i u naslovnicu html koda
 • JS uvod
 • JS prvi primer
 • JS izrazi
 • primeri

4-6 čas:

 • JS komentari
 • JS promenljive
 • JS operatori
 • JS poredjenja
 • primeri

7-9. čas

 • JS If…Else naredba
 • JS Switch naredba
 • JS iskačući prozori
 • JS funkcije
 • primeri

10-12. čas

 • JS For petlja
 • JS While petlja
 • JS Break petlja
 • JS For…In naredba
 • primeri

13-15 čas

 • JS događaji
 • JS Try…Catch naredba
 • JS Throw naredba
 • JS specijalni tekst
 • primeri

16-18 čas

 • JS Objekti
 • JS uvod u objekte
 • JS String objekat
 • JS Date objekat
 • JS Array objekat
 • Primeri

19-21 čas

 • JS Boolean objekat
 • JS Math objekat
 • JS RegExp pregled
 • Primeri

22-24 čas

 • napredni JS
 • JS Browser primeri
 • JS Cookies primeri
 • JS validacija koda
 • JS vremenska osnova i tajming
 • JS kreiranje objekata
 • JS pregled