PHP

Fond časova: 36 časova u grupi / 24 časa individualno.

 • Web tehnologije
  • upoznavanje sa svrhom, logikom i razvojem PHP-a, upoznavanje sa
  • razvojnim okruzenjem
  • osnove HTML-a i CSS-a
  • Get, Post i Server sistemski nizovi
 • Osnove programiranja
  • promenjive, nizovi, petlje, uslovi, standardne funkcije
  • korisnicke funkcije
 • Objektno orijentisano programiranje
  • klase, objekti, metodi, parametri
  • nasledjivanje klasa
 • Bezbednost modovi citanja pisanja i prava pristupa
 • Primeri:
  • validacije
  • citanje i pisnje u fajl (korisnicke forme i log fajlovi)
  • upload sadrzaja
 • Osnove MySql Servera
  • tipovi i struktura podataka na MySQL serveru
  • Server, tabele, povezivanje tabela i vrste veza
  • citanje, upis i brisanje podataka u bazu putem PHP-a
  • editovanje postojecih podataka u bazi putem PHP-a
 • Zavrsni primer:
  • aplikacija za evidentiranje na bazi PHP MySQL platforme

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.