Microsoft Excel – napredni

Postoje dve varijante obuke grupna i individualna.

ppExcel2Grupna obuka traje 15 časova i organizovana je tako da dolazite u istom terminu koji sami izaberete na početku obuke (termini su: 10:30 do 13:00, 13:00 do 15:30, 16:00 do 18:30 i 19:00 do 21:30). Nastava traje 2 sata i 30 minuta (tri školska časa sa jednom pauzom od 10-15 minuta). Grupe su male od 3-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.

Individualna obuka traje 10 školskih časova. U mogućnosti ste da u dogovoru sa predavačem organizujete obuku onako kako to odgovara vašim dnevnim obavezama, jer su vam na raspolaganju termini od 8:00 do 22:00.

U cenu su uračunate skripte koje prate plan obuke, sveska, olovka, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata. Škola je sertifikovani pertner Microsofta za Srbiju, takođe sarađujemo i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, tako da je sertfikat priznat.

Grupe u svakom terminu kreću na svakih 5-10 dana tako da se možete prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik

Plan obuke:

 • Imenovanje ćelija, opsega, konstanti, formula…
 • Sortiranje
 • Auto filter
 • Korišćenje objekta Form
 • Međurezultati
 • Validacija podataka
 • Razdvajanje složenih podataka u više kolona
 • Konsolidacija podataka
 • Kreiranje liste podataka
 • Zaštita podataka
 • Uslovno formatiranje
 • Područje štampanja
 • Prelom strane
 • Napedne funkcije (VlookUp, Index, Match, Indirect, Offset…)
 • Pivot tabele