Microsoft Windows

ppWin

Windows osnovni nivo – plan rada

(grupno 12 časova/ individualno 8 časova)

 

 

 • Hardware (objašnjenja za kupovinu i nadogradnju tehničkih delova kompjutera)
 • Software (tipovi informacija, organizacija Windows-a i nabavka programa)
 • Startovanje i gašenje kompjutera
 • Radno okruženje, korišćenje miša i tastature
 • Pokretanje programa
 • Objašnjenje o ikonicama
 • Rad sa prozorima
 • Rad sa fasciklama – folderima (kako napraviti fasciklu, promeniti joj ime, obrisati je i napraviti prečicu)
 • Kako pronaći, organizovati lične podatke, koristiti postojeću organizaciju fascikli i korpu za otpatke
 • Rad sa dokumentima (kreiranje, snimanje i izmena)
 • Kopiranje i premeštanje foldera i dokumenata
 • Vežbe i praktično korišćenje Windows pratećih programa za pisanje običnog ili složenijeg teksta, crtanje i obrada slika
 • Slušanje muzike, gledanje filmova, igranje igrica i korišćenje kalkulatora
 • Podešavanje pregleda i veličine ikonica
 • Pretraga podataka
 • Podešavanje računara (desktop, boje prozora, start meni, linija poslova,  datum, vreme, miš i tastatura)
 • Uklučivanje podrške za slova latinice i ćirilice Regionalno podešavanje