Microsoft Windows

ppWin

Detaljan plan obuke 

Microsoft Windows XP (12x45min i 8x 45 min)

I dan

 • Opšte napomene i preporuke za rad po koracima i ponavljanja istih za kvalitetno prihvatanje novih informacija
 • Istorijat kompjutera
 • Hardware (objašnjenja za kupovinu i nadogradnju tehničkih delova kompjutera)
 • Software (tipovi informacija, organizacija Windows-a i nabavka programa)
 • Startovanje i gašenje kompjutera
 • Radno okruženje, korišćenje miša i tastature
 • Pokretanje programa

II dan

 • Objašnjenje o ikonicama
 • Rad sa prozorima
 • Rad sa fasciklama – folderima (kako napraviti fasciklu, promeniti joj ime, obrisati je i napraviti prečicu)
 • Kako pronaći, organizovati lične podatke, koristiti postojeću organizaciju fascikli i korpu za otpatke
 • Vežba

III dan

 • Rad sa dokumentima (kreiranje, snimanje i izmena)
 • Kopiranje i premeštanje foldera i dokumenata
 • Vežbe i praktično korišćenje Windows pratećih programa za pisanje običnog ili složenijeg teksta, crtanje i obrada slika

IV dan

 • Slušanje muzike, gledanje filmova, igranje igrica i korišćenje kalkulatora
 • Prenos podataka sa i na prenosive memorijske uredjaje (CD, DVD, Floppy, fleshUSB, mobilne, digitalne aparate i MP3-4 Player-e)
 • Kompresija podataka – WINZip
 • Instalacija i deinstalacija programa
 • Podešavanje računara (desktop, boje prozora, start meni, linija poslova, datum, vreme, miš i tastatura)
 • Uklučivanje podrške za slova latinice i ćirilice Regionalno podešavanje
 • Instalacija fontova
 • Priključenje štampača,skenera i kamere
 • Napomene o mrežnom okruženju
 • Alati za održavanje operativnog sistema (Defrag, Backup, Disk Cleanup)
 • Vežbe i rezime