Poslovni Paket – Napredni

ppFond časova: 39 časova u grupi / 30 časova individualno

OS WINDOWS

 • Opšte napomene i preporuke za rad po koracima i ponavljanja istih za kvalitetno prihvatanje novih informacija
 • Istorijat kompjutera
 • Hardware (objašnjenja za kupovinu i nadogradnju tehničkih delova kompjutera)
 • Software (tipovi informacija, organizacija Windows-a i nabavka programa)
 • Startovanje i gašenje kompjutera
 • Radno okruženje, korišćenje miša i tastature
 • Pokretanje programa
 • Objašnjenje o ikonicama
 • Rad sa prozorima
 • Rad sa fasciklama – folderima (kako napraviti fasciklu, promeniti joj ime, obrisati je i napraviti prečicu)
 • Kako pronaći, organizovati lične podatke, koristiti postojeću organizaciju fascikli i korpu za otpatke
 • Vežba
 • Rad sa dokumentima (kreiranje, snimanje i izmena)
 • Kopiranje i premeštanje foldera i dokumenata
 • Vežbe i praktično korišćenje Windows pratećih programa za pisanje običnog ili složenijeg teksta, crtanje i obrada slika
 • Slušanje muzike, gledanje filmova, igranje igrica i korišćenje kalkulatora
 • Prenos podataka sa i na prenosive memorijske uredjaje (CD, DVD, Floppy, fleshUSB, mobilne, digitalne aparate i MP3-4 Player-e)
 • Kompresija podataka – WINZip
 • Instalacija i deinstalacija programa
 • Podešavanje računara (desktop, boje prozora, start meni, linija poslova, datum, vreme, miš i tastatura)
 • Uklučivanje podrške za slova latinice i ćirilice Regionalno podešavanje
 • Instalacija fontova
 • Priključenje štampača,skenera i kamere
 • Napomene o mrežnom okruženju
 • Alati za održavanje operativnog sistema (Defrag, Backup, Disk Cleanup)
 • Vežbe i rezime

MICROSOFT WORD

 • Objašnjenje izgleda Word-ovog prozora
 • Linija menija
 • Rad sa alatkama, otvaranje i zatvaranje paleta
 • Podešavanje parametara strane
 • Opšte podešavanje Word-a
 • Navigacija kroz tekst tastaturom i mišem
 • Selektovanje teksta
 • Otvaranje i zatvaranje novih listova
 • Radnje sa Enter-om
 • Zamena velikih i malih slova
 • Kopiranje i premeštanje dela teksta
 • Formatiranje slova
 • Formatiranje pasusa
 • Nabrajanje brojevima
 • Nabrajanje slovima
 • Ubacivanje simbola
 • Serijska pretraga i izmena dela teksta
 • Zaglavlje i podnožje
 • Primena na konkretnim primerima
 • Ponavljanje formatiranja pasusa i fonta
 • Postavljanje velikog po četnog slova
 • Kolone i manipulacija sa istim
 • Fusnota i endnota
 • Bojenje pozadine slova i pasusa
 • Bojenje pozadine celog lista kombinovanje boja, tekstura i slika kao pozadina
 • Primena na konkretnim primerima
 • Postavljanje okvira za tekst
 • Postavljanje okvira za pasus
 • Postavljanje okvira za ceo list
 • Rad na više različitih dokumenata istovremeno
 • Ubacivanje objekata opšta uputstva i određivanje odnosa sa tekstom
 • Ubacivanje teksta sa okvirom kao objekata
 • Ubacivanje specijalnog teksta WordArt
 • Ubacivanje i pozicioniranje slike u tekstu
 • Ubacivanje klipova – predefinisanih sličica
 • Ubacivanje linija, krugova, pravougaonika i specijalnih oblika
 • Rad sa tabelama
 • Korišćenje i ispravljanje već predefinisanih obrazaca u Wordu

MICROSOFT EXCEL

 • Rukovanje Excel okruženjem
  • Podela prozora dokumenta
  • Rad sa više dokumenata
 • Adresiranje ćelija
 • Davanje imena opsezima
 • Organizacija podataka
  • Sortiranje
  • Filtriranje
  • Grupisanje
  • Validacija
  • Uslovno formatiranje
  • Kreiranje prilagođenih lista
  • Zamrzavanje redova i kolona
  • Štampanje zaglavlja
 • Obrada podataka
  • Razdvajanje složenih podataka
  • Konsolidacija
  • Izračunavanje međuzbirova
  • Formule nizova
  • Funkcije
   • IF
   • SUMIF
   • SUMIFS
   • COUNTIF
   • COUNTIFS
   • INDEX
   • MATCH
   • OFFSET
 • Analiza podataka
  • Osnove pivot tabela
  • Alati “Šta ako…”
   • Goal seek
   • Data table

MICROSOFT POWER POINT

 • Pokretanje PowerPoint
 • Početak izrade prezentacije
 • Dugme “New Slide”
 • Kako sačuvati podatke?
 • Zatvaranje postojeće prezentacije ili programa
 • Otvaranje postojeće prezentacije
 • Načini prikaza slajdova (Slide Views)
 • Dugme Undo
 • Microsoft 2003 Clip Art
 • Slika u Microsoft PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2003 – ClipArt Online!
 • AutoShapes
 • Word Art
 • Text Box
 • Animacija
 • Zvuk
 • Prikaz prezentacije – Slide Show
 • Osnovne radnje prilikom prezentovanja
 • Dorada prezentacije
 • Promena slajdova – Transitions
 • Tekst efekti – Custom Animation
 • Boje na slajdu i promena pozadine slajda
 • Podešavanje boja u postojećoj kolornoj šemi
 • Pozadina slajda – Background
 • Predefinisani obrasci – Design Templates
 • Podešavanja u toku prezentacije – Set Up Show
 • Definisanje vremena trajanja prikaza slajda
 • Kreiranje Custom Slide Show-a
 • Kako učiniti prezentaciju prenosivom
 • Rad sa tastaturom
 • Saveti
 • Kratki saveti prilikom dizajna
 • Osnovne radnje prilikom prezentovanja