Full stack web developer

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik. 

Postanite full stack web developer, kreirajte Single Page aplikacije

Fond časova:120 časova u grupi

Full stack web developer – JavaScript i na klijentu i na serveru

HTML – kreiranje sadržaja stranica

CSS – uređivanje HTML stranica

Bootstrap – framework na strain klijenta za uređivanje i kreiranje responsive stranica

JavaScript – programski jezik i upotreba na klijentskoj strani

JQuery – JavaScript biblioteka

Angular ili React– JavaScript biblioteka za kreiranje Single Page aplikacija

NODE – JavaScript na serverskoj strani

Express – JavaScript framework za razvoj web aplikacija (kreiranje web servisa)

Passport – JavaScript biblioteka za autentifikaciju i autorizaciju korisnika

Mongoose – JavaScript biblioteka za pristup bazi

Mongo – nerelaciona baza podataka

 

 

Full stack web developer – JavaScript na klijentu, C# na serveru

HTML – kreiranje sadržaja stranica

CSS – uređivanje HTML stranica

Bootstrap – framework na strani klijenta za uređivanje i kreiranje responsive stranica

JavaScript – programski jezik i upotreba na klijentskoj strani

JQuery – JavaScript biblioteka

Angular ili React – JavaScript biblioteka za kreiranje Single Page aplikacija

C# .net core – Programski jezik

ASP.NET core MVC – Microsoft framework za razvoj web aplikacija (kreiranje web servisa)

Dependency Injection – Kreirajte nezavisne (slabo povezane) delove aplikacije

ASP.NET core Identity – biblioteka za autentifikaciju i autorizaciju korisnika

EntityFramework – ORM (C# biblioteka za pristup bazi)

MS SQL – relaciona baza podataka

 

Full stack web developer – JavaScript na klijentu, Java na serveru

HTML – kreiranje sadržaja stranica

CSS – uređivanje HTML stranica

Bootstrap – framework na strani klijenta za uređivanje i kreiranje responsive stranica

JavaScript – programski jezik i upotreba na klijentskoj strani

JQuery – JavaScript biblioteka

Angular ili React – JavaScript biblioteka za kreiranje Single Page aplikacija

Java – Programski jezik

Spring – Java framework za razvoj web aplikacija (kreiranje web servisa)

Dependency Injection – Kreirajte nezavisne (slabo povezane) delove aplikacije

Spring security – autentifikacija i autorizacija korisnika

Hibernate – ORM (Java biblioteka za pristup bazi)

MySQL – relaciona baza podataka