PHP

PHP / MySQL – Osnovni nivo – fond časova 24 individualno, 36 grupno

 • Instalacija servera za rad u PHP i MySQL
 • Tipovi podataka
 • Operatori
 • Varijable
 • Kombinovanje PHP i HTML/CSS koda
 • Naredbe grananja
  • If
  • If else
  • If elseif
  • Switch – case
 • Petlje
  • For
  • While Do
  • Do While
  • Foreach
 • Funkcije
  • Način korišćenja biblioteke funkcija u PHP-u
  • Kreiranje sopstvenih funkcija
 • Nizovi
  • Numerički nizovi
  • Asocijativni nizovi
  • Multidimenzioni nizovi
  • Funkcije sa nizovima
 • Stringovi
  • Obrada stringova
  • Funkcije sa stringovima
 • Obrada grešaka
 • Globalne promenljive
 • Sesije
 • Kolačići
 • MySQL
  • Osnove baza podataka
  • Primarni i spoljni ključevi
  • Relacije između tabela
  • SQL upiti
  • Povezivanje sa serverom
  • Import i export podataka
  • Ubacivanje podataka u bazu
  • Ažuriranje podataka iz baze
  • Brisanje podataka
  • Selekcija podataka
  • Priprema podataka
 • Implementacija dinamičkog web portala zasnovanog na MySQL bazi podataka

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.