JUN, JUL I AVGUST

U prethodnom periodu poverenje su nam ukazale sledeće kompanije: Lidl Srbija, Agencija Sveti Sava Čačak, Masser Tehnogas, Abba design, Teko mining, Ludan Engineering, Aerodrom Nikola Tesla, Evropski pokret u Srbiji, Rio Sava exploration, Atina udruženje građana, Rakita exploration, Dunav Osiguranje, Projektni biro Archine, AB Soft, Emil Frey auto centar …

Comments