0,00 RSD
ADOBE InDesign -  26. januar -   16:30h   -   ostalo još 2 slobodna mesta   -  PRIJAVI SE ODMAH
ADOBE napredni Photoshop-  18. januar -   16:30h   -   ostalo još 2 slobodna mesta   -  PRIJAVI SE ODMAH
AUTOCAD 2D -  20. januar -   19h   -   ostalo još 2 slobodna mesta   -  PRIJAVI SE ODMAH
MS EXCEL -  19. januar -   16:30   -   ostalo još 1 slobodno mesto   -  PRIJAVI SE ODMAH
MS napredni EXCEL -  1. februar -   16:30   -   ostalo još 1 slobodno mesto   -  PRIJAVI SE ODMAH
Poslovni paket -  8. februar -   19h   -   ostalo još 3 slobodna mesta   -  PRIJAVI SE ODMAH
HTML/CSS -  1. februar -   19h   -   ostalo još 2 slobodna mesta   -  PRIJAVI SE ODMAH
SQL -  2. februar -   16:30   -   ostalo još 2 slobodna mesta   -  PRIJAVI SE ODMAH
JAVA -  2. februar -   19h   -   ostalo još 3 slobodna mesta   -  PRIJAVI SE ODMAH

Kurs engleskog jezika

kurs engleskog jezika opis
do you speak english natpis
britanska zastava i simboli
business english natpis

Kurs engleskog jezika

Votes  (5)
250 polaznika do sada
datum termin i prijava
069 324 71 43
Kurs engleskog jezika
Svi nivoi (A1-C2)
72 ŠKOLSKIH ČASOVA
36 TERMINA
6 NEDELJa
CENA KURSA
18.600 RSD
IZNOS RATE OD
1.550 RSD
platna kartica
do 12 rata
čekovi
krediti banaka
CENA SA POPUSTOM
16.700 RSD
ušteda
1.900 RSD
gotovina
ebanking
nalog za prenos
uplatnica
vaučer
za članove
Očisti

Šta dobijate na kursu

Individualna nastava

grupna nastava 3 i više polaznika u učionici ili online
skripte
online materijali
nadoknada propuštenih časova u grupi
izrada sertifikata škole Softline
za jednog polaznika cena je ista kao za dvoje a nastava traje 2/3 školskih časova grupe
termin, broj časova, plan, program i cena se može prilagođavati zahtevima pojedinca i preduzeća

Sertifikat i opis kursa za Kurs engleskog jezika

 • diploma iz engleskog jezika

U Edukativnom centru Softline upis na kurs engleskog jezika traje tokom čitave godine. Možete da pohađate individualne časove, ali i da budete polaznik mini grupe od dvoje polaznika, manje grupe od 3 do 4 polaznika ili veće grupe od 5 do 8 polaznika.

Težište svih nivoa kursa engleskog jezika je na podjednakom razvijanju sve četiri jezičke kompetencije (čitanje, pisanje, razumevanje i izražavanje) uz mentorski pristup profesora svakom od polaznika.

Svi profesori stranih jezika u Softline-u su diplomirani filolozi sa domaćim i međunarodnim profesorskim iskustvom.Opširnije o kursu Kurs engleskog jezika

Ukoliko se odlučite za kurs engleskog jjezika i niste sigurni koji nivo treba da upišete, u našoj školi je predviđeno besplatno testiranje pre upisa, na osnovu koga se određuje nivo znanja engleskog jezika polaznika i njegovo raspoređivanje na odgovoravajući nivo.

Za sve jezike radimo pripremu za polaganje ispita za Filološki fakultet.

Ako upisujete kurs engleskog jezika u našoj školi, na raspolaganju su sledeći nivoi:

 • Osnovni- A1
 • Niži srednji – A2
 • Srednji- B1
 • Viši srednji – B2
 • Napredni- C1

Svaki nivo u mini grupi traje 40 časova (dva meseca), nastava se pohađa dva ili tri puta nedeljno po dva školska časa (1,5 sat) u terminu koji izaberete na početku obuke (10:00-21:30), u zavisnosti od potrebe polaznika.  Fond časova za manju grupu (3-4 polaznika) je 50 školskih časova, a za veću grupu (5-8 polaznika) je 60 školskih časova.

Prilikom individualne obuke, polaznik diktira tempo nastave (svaki dan, svaki drugi dan ili dva puta nedeljno i to po dva, tri ili više časova) i u dogovoru sa profesorima može menjati termine u zavisnosti od svojih obaveza.

Kurs engleskog jezika poguđe je pohađati kako u našim prostorijama, tako i online preko Skype ili Zoom aplikacije.

Nastava se odvija po planu i programu koji prati New Headway udžbenik i radna sveska, koja je bazirana na komunikativnoj metodi i osposobljava polaznike za upotrebu jezika u stvarnim životnim situacijama.

Na kraju kursa polažete završni ispit i dobijate sertifikat na srpskom i engleskom kao dokaz da ste pohađali kurs engleskog jezika

Polaznici koji završe Napredni nivo osposobljeni su za polaganje: TOEFL, IELTS i CPE ispita.

Polaznici koji završe srednji nivo ili imaju ekvivalentno predznanje mogu pohađati kurseve Poslovnog engleskog po Market Leader udžbenicima.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

Šta ćete naučiti na kursu engleskog jezika

Nivo A1

da razumete i koristite  poznate svakodnevne izraze i vrlo osnovne fraze 
da se predstavite drugima i da postavljate i odgovarate na pitanja u vezi sa ličnim informacijama, poput mesta gde živi, ljudi koje poznaje i stvari koje ima
da komunicirate na jednostavan način pod uslovom da druga osoba razgovara polako i razgovetno 

Nivo A2

da razumete rečenice i često korišćene izraze koji se odnose na područja od neposrednog značaja (npr. osnovne lične i porodične informacije, kupovina, lokalna geografija, zaposlenje)
da komunicirate u jednostavnim i rutinskim situacijama koji zahtevaju direktnu razmenu informacija o poznatim pitanjima
da opiše svoje poreklo i neposredno okruženje

Nivo B1

razumete glavne tačke razgovora o poznatim stvarima sa kojima se redovno susreće na poslu, u školi, u slobodno vreme itd
da se nosite sa većinom situacija koje mogu nastati tokom putovanja 
da proizvedete jednostavan povezan tekst na teme koje su vam poznate ili su od ličnog interesa
da opišete iskustva i događaje, snove, nade i ambicije i ukratko date razloge i objašnjenja za lične stavove i planove

Nivo B2

da razumete glavne ideje složenog teksta kako o konkretnim tako o apstraktnim temama, uključujući tehničke diskusije u svojoj oblasti specijalizacije
da tečno i spontano komunicirate  što redovnu interakciju sa izvornim govornicima čini sasvim mogućom bez napora za bilo koju stranu
da proizvedete jasan, detaljan tekst o širokom spektru tema i objasnite stanovište o aktuelnom pitanju iznoseći prednosti i nedostatke različitih opcija.

Nivo C1

da razumete širok spektar zahtevnih, dužih tekstova i prepoznate implicitno značenje
da se izrazite tečno i spontano, bez mnogo očiglednog traženja izraza
da koristite jezik fleksibilno i efikasno u društvene, akademske i profesionalne svrhe
da proizvede jasan, dobro strukturiran, detaljan tekst o složenim temama

Nivo C2

da sa lakoćom razumete gotovo sve što čujete ili pročitate 
da sumirate informacije iz različitih govornih i pisanih izvora, rekonstruišući argumente i izveštaje u vrhunskoj prezentaciji
da se izrazite spontano, vrlo tečno i precizno, čak i u vrlo složenijim situacijama

Plan i program za kurs Kurs engleskog jezika početni nivo i niži srednji nivo A1

1
YOU AND ME
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Glagol biti/to be
Glagoli have/go/live/like
Glagoli have/go/live/like
KONVERZACIJA
Predstavljanje
Svakodnevna konveracija
Porodica
2
A GOOD JOB!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present Simple 1
Upitni i odrični oblik
KONVERZACIJA
Posao
Koliko ima sati?
3
WORK HARD, PLAY HARD!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present Simple 2
Upitni i odrični oblik
KONVERZACIJA
Slobodno vreme
Moj savršeni vikend
Česte fraze
4
SOMEWHERE TO LIVE
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
There is/are
Some/any/a lot of
This/that/these/those
KONVERZACIJA
Predmeti u kući
Prostorije u kući
Saobraćaj
Brojevi
Cene
5
SUPER ME!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Can/Can’t
Predlozi
Was/were/could
Was born
KONVERZACIJA
Formalna konverzacija
6
LIFE’S UPS AND DOWNS
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Past Simple 1
Pravilni i nepravilni oblici glagola
Izrazi za vreme
KONVERZACIJA
Opisivanje stvari
Izražavanje osećanja
Datumi
7
DATES TO REMEMBER
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Past Simple 2
Odričan oblik
Pitanja How many/When/Why
Izrazi za vreme
KONVERZACIJA
Praznici (rodjendani, Nova Godina, Božić)
8
EAT IN OR OUT?
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Brojive i nebrojive imenice
I like
Some/any
How much/how many
KONVERZACIJA
U prodavnici
Hrana i piće
9
CITY LIVING
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Poređenje prideva
Have got
KONVERZACIJA
Snalaženje u prostoru, pitanje za pravac
Gradovi i države
10
WHERE ON EARTH ARE YOU?
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Predlozi in/at/on
Present Continuous
Something/nothing
KONVERZACIJA
Opisivanje ljudi
Odeća
11
GOING FAR
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Going to za budućnost
Infinitiv za nameru
KONVERZACIJA
Vreme, godišnja doba
12
NEVER EVER!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present Perfect
Ever/never
Yet/just
KONVERZACIJA
Saobraćajna sredstva
Putovanja
Materijali za nastavu

Plan i program za kurs Kurs engleskog jezika početni nivo i niži srednji nivo A2

1
YOU AND ME
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Glagol biti/to be
Glagoli have/go/live/like
Glagoli have/go/live/like
KONVERZACIJA
Predstavljanje
Svakodnevna konveracija
Porodica
2
A GOOD JOB!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present Simple 1
Upitni i odrični oblik
KONVERZACIJA
Posao
Koliko ima sati?
3
WORK HARD, PLAY HARD!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present Simple 2
Upitni i odrični oblik
KONVERZACIJA
Slobodno vreme
Moj savršeni vikend
Česte fraze
4
SOMEWHERE TO LIVE
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
There is/are
Some/any/a lot of
This/that/these/those
KONVERZACIJA
Predmeti u kući
Prostorije u kući
Saobraćaj
Brojevi
Cene
5
SUPER ME!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Can/Can’t
Predlozi
Was/were/could
Was born
KONVERZACIJA
Formalna konverzacija
6
LIFE’S UPS AND DOWNS
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Past Simple 1
Pravilni i nepravilni oblici glagola
Izrazi za vreme
KONVERZACIJA
Opisivanje stvari
Izražavanje osećanja
Datumi
7
DATES TO REMEMBER
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Past Simple 2
Odričan oblik
Pitanja How many/When/Why
Izrazi za vreme
KONVERZACIJA
Praznici (rodjendani, Nova Godina, Božić)
8
EAT IN OR OUT?
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Brojive i nebrojive imenice
I like
Some/any
How much/how many
KONVERZACIJA
U prodavnici
Hrana i piće
9
CITY LIVING
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Poređenje prideva
Have got
KONVERZACIJA
Snalaženje u prostoru, pitanje za pravac
Gradovi i države
10
WHERE ON EARTH ARE YOU?
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Predlozi in/at/on
Present Continuous
Something/nothing
KONVERZACIJA
Opisivanje ljudi
Odeća
11
GOING FAR
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Going to za budućnost
Infinitiv za nameru
KONVERZACIJA
Vreme, godišnja doba
12
NEVER EVER!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present Perfect
Ever/never
Yet/just
KONVERZACIJA
Saobraćajna sredstva
Putovanja
Materijali za nastavu

Plan i program za kurs Kurs engleskog jezika srednji nivo (B1)

1
A WORLD OF DIFFERENCE
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Ponavljanje vremena (Present, Past, Present Perfect)
Pomoćni glagoli (do, be, have)
Kratki odgovori
KONVERZACIJA
Ljubazno obraćanje
Svakodnevne situacije
2
THE WORKING WEEK
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present Simple and Continuous
Glagoli stanja
Pasiv
KONVERZACIJA
Slobodne aktivnosti
Neobavezna konverzacija
3
GOOD TIMES, BAD TIMES
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Past Simple and Continuous
Upitni i odrični oblik
Used to
KONVERZACIJA
Izražavanje mišljenja i stavova
4
GETTING IT RIGHT
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Modalni glagoli
Frazeološki glagoli
KONVERZACIJA
Ljubazni zahtevi ponude
5
OUR CHANGING WORLD
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Oblici za buduće vreme (will, going to, Present Continuous)
May, might, could
KONVERZACIJA
Dogovaranje
Davanje predloga
6
WHAT MATTERS TO ME
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Pitanja
KONVERZACIJA
Opisivanje ljudi, mesta i stvari
U tržnom centru
7
PASSIONS AND FASHIONS
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present Perfect (Present and Continuous)
Predlozi
Izrazi za vreme
KONVERZACIJA
Šta volim?/Šta ne volim?
8
NO FEAR!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Verb + -ing
Verb + infinitive
Adjective + infinitive
KONVERZACIJA
Putovanja
Brojevi
9
IT DEPENDS HOW YOU LOOK AT IT
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Kondicionali
KONVERZACIJA
Novac (banka, bankomati, transferi, izveštaji)
10
ALL THINGS HIGH TECH
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Određeni/neodređeni član
Prisvojne zamenice
Povratne zamenice
KONVERZACIJA
It’s used for..
Odeća
It’s a kind of..
11
SEING IS BELIEVING
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present/past (might, could be..)
Looks like
KONVERZACIJA
Izražavanje stava
12
TELLING IT HOW IT IS
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Upravni govor
KONVERZACIJA
Poslovice i izrazi
Materijali za nastavu

Plan i program za kurs Kurs engleskog jezika nivo B2

1
HOME AND AWAY
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
The tense system (Simple, Continuous, Perfect, active and passive)
Spoken English (missing words)
KONVERZACIJA
Lifestyle
2
BEEN THERE, GOT THE T-SHIRT
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present Perfect Simple and Continuous
Spoken English (fillers and emphasis)
KONVERZACIJA
Our plastic planet
Ecology
3
NEWS AND VIEWS
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Narrative tenses
Spoken english (giving and receiving news)
KONVERZACIJA
Books and movies
4
THE NAKED TRUTH
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Questions and negatives
Spoken english (questions)
KONVERZACIJA
Conspiracy theories
5
HITTING THE BIG TIME
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Expressions of quantity
KONVERZACIJA
Future possibilities in your life
6
LOOKING AHEAD
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Past Simple 1
Spoken english (the word thing)
KONVERZACIJA
Famous brands
Business presentation
7
GETTING ALONG
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Modals and related verbs
Odričan oblik
KONVERZACIJA
The pros and cons of arranged marriages
Why young adults still live with their parents?
8
HOW REMARKABLE!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Brojive i nebrojive imenice
I like
KONVERZACIJA
Opisivanje slika
Vežbanje za poslovni intervju
9
THE WAY WE ARE
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Homonyms
Expressing habit
KONVERZACIJA
Snalaženje u prostoru, pitanje za pravac
Teacher you remember most
10
OVER MY DEAD BODY!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Modal auxiliary verbs in the past (could have been /might have done)
Synonyms
KONVERZACIJA
A whodunnit game
What do you think?
Children's stories
11
IT’S ALL HYPOTHETICAL!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Going to za budućnost
Infinitiv za nameru
Word pairs (ups and downs, pros and cons...)
KONVERZACIJA
Talking about you
Discussing your wish list
Important questions in life
Describing your dreams
12
TIME FLIES
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present Perfect
Ever/never
KONVERZACIJA
Saobraćajna sredstva
Putovanja
Materijali za nastavu

Plan i program za kurs Kurs engleskog jezika nivo C1

1
WHAT MAKES US HUMAN?
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Tense review
Simple and/or continuous
Glagoli have/go/live/like
Glagoli have/go/live/like
Reflexive pronouns
KONVERZACIJA
Predstavljanje
Human versus animal intelligence
2
IN SO MANY WORDS
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present Simple 1
KONVERZACIJA
Speculating about how Pygmalion ends
Koliko ima sati?
3
ENOUGH IS ENOUGH?
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present Simple 2
Infinitive or -ing
KONVERZACIJA
Discussing economic growth
Talking about personal finance
4
NOT ALL IT SEEMS
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Modal auxiliary verbs
Some/any/a lot of
Modal verbs for speculation – past
KONVERZACIJA
Predmeti u kući
Prostorije u kući
Saobraćaj
5
CULTURE CLASHES
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Ways to avoid repetition
Missing words out
Synonyms
KONVERZACIJA
Talking about an article
Izražavanje osećanja
Nationality stereotypes
6
FRUITS OF WAR
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Past Simple 2
Odričan oblik
Emphatic do, does, did
KONVERZACIJA
Praznici (rodjendani, Nova Godina, Božić)
Summarizing a listening text
8
LIGHTEN UP!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Brojive i nebrojive imenice
Mixed conditionals
KONVERZACIJA
U prodavnici
The smile
8
GENDER MATTERS?
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Poređenje prideva
Have got
Have got
KONVERZACIJA
Snalaženje u prostoru, pitanje za pravac
Gradovi i države
9
THE SOUND OF MUSIC
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Attitude adverbs (quite honestly, unfortunately, amazingly)
Present Continuous
KONVERZACIJA
Opisivanje ljudi
Sharing reactions to a song
11
BODY AND MIND
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Going to za budućnost
Passive constructions
Seem and appear
KONVERZACIJA
Talking about the relationship between the mind and physical health
Preparing and presenting a news bulletin
11
OUR HIGH-TECH WORLD
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Future forms
Ever/never
KONVERZACIJA
A questionnaire about our relationship with technology
Talking about the function inflation of household appliances
12
TURNING POINTS
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Linking devices (thus, furthermore, meanwhile, nevertheless)
KONVERZACIJA
A questionnaire about our relationship with technology
Talking about the function inflation of household appliances
Materijali za nastavu

Plan i program za kurs  nivo C2

1
YOU AND ME
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Glagol biti/to be
Glagoli have/go/live/like
Glagoli have/go/live/like
KONVERZACIJA
Predstavljanje
Svakodnevna konveracija
Porodica
2
A GOOD JOB!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present Simple 1
Upitni i odrični oblik
KONVERZACIJA
Posao
Koliko ima sati?
3
WORK HARD, PLAY HARD!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present Simple 2
Upitni i odrični oblik
KONVERZACIJA
Slobodno vreme
Moj savršeni vikend
Česte fraze
4
SOMEWHERE TO LIVE
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
There is/are
Some/any/a lot of
This/that/these/those
KONVERZACIJA
Predmeti u kući
Prostorije u kući
Saobraćaj
Brojevi
Cene
5
SUPER ME!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Can/Can’t
Predlozi
Was/were/could
Was born
KONVERZACIJA
Formalna konverzacija
6
LIFE’S UPS AND DOWNS
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Past Simple 1
Pravilni i nepravilni oblici glagola
Izrazi za vreme
KONVERZACIJA
Opisivanje stvari
Izražavanje osećanja
Datumi
7
DATES TO REMEMBER
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Past Simple 2
Odričan oblik
Pitanja How many/When/Why
Izrazi za vreme
KONVERZACIJA
Praznici (rodjendani, Nova Godina, Božić)
8
EAT IN OR OUT?
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Brojive i nebrojive imenice
I like
Some/any
How much/how many
KONVERZACIJA
U prodavnici
Hrana i piće
9
CITY LIVING
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Poređenje prideva
Have got
KONVERZACIJA
Snalaženje u prostoru, pitanje za pravac
Gradovi i države
10
WHERE ON EARTH ARE YOU?
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Predlozi in/at/on
Present Continuous
Something/nothing
KONVERZACIJA
Opisivanje ljudi
Odeća
11
GOING FAR
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Going to za budućnost
Infinitiv za nameru
KONVERZACIJA
Vreme, godišnja doba
12
NEVER EVER!
Trajanje: 3 školska časa
GRAMATIKA
Present Perfect
Ever/never
Yet/just
KONVERZACIJA
Saobraćajna sredstva
Putovanja
Materijali za nastavu

Upoznajte predavače za kurs Kurs engleskog jezika

Vladimir Ivanović

Miloš Mirković

Aktuelni poslovi i prakse za one koji nauče Kurs engleskog jezika

lidl logo
Administrator u logistici
Pogledajte oglas
company logo
Quality Assurance Engineer
Pogledajte oglas
asw inženjering logo
ASW Inženjering d.o.o. Sistem inženjer
Pogledajte oglas
Pratite nas na društvenim mrežama

Datum, termin i prijava za Kurs engleskog jezika

Zakazan termin
10.oktobar 2020
16:30-19:00
Ponedeljak - sreda - petak

Takovska 12/32
Beograd Srbija
Google maps

Prijavite se na
info@softline.rs

Popunite prijavu za Kurs engleskog jezika

Podelite obuku Kurs engleskog jezika
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Prijavom na kurs Kurs engleskog jezika stičete popust od 10% na sledeće obuke:

Dobijate popust od 20% ako kurs Kurs engleskog jezika pohađate u okviru sledećih PAKETA OBUKA

Dobijate 30% popusta ako kurs Kurs engleskog jezika pohađate u okviru sledećih Softline Academy školskih programa:

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare
Slobodno nas pozovite 
od 10 do 21 čas
Besplatan poziv
069 324 71 43
011 403 87 84

ZAKAZANE OBUKE

adobe photoshop napredni opis kursa
Datum: 
18.01.2021.
Vreme: 
16:30 h
Datum: 
01.02.2021.
Vreme: 
16:30 h
Datum: 
08.02.2021.
Vreme: 
19h
Datum: 
20.01.2021.
Vreme: 
19 h
Datum: 
19.01.2021.
Vreme: 
16:30 h
Datum: 
19.01.2021.
Vreme: 
16:30 h
Datum: 
01.02.2021.
Vreme: 
19h
Datum: 
02.02.2021.
Vreme: 
16:30
Datum: 
02.02.2021.
Vreme: 
19h
Meni
Zakazane obuke i kursevi
Popularne obuke i kursevi
Copyright Softline 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram