0,00 RSD
ADOBE InDesign -  26. januar -   16:30h   -   ostalo još 2 slobodna mesta   -  PRIJAVI SE ODMAH
ADOBE napredni Photoshop-  18. januar -   16:30h   -   ostalo još 2 slobodna mesta   -  PRIJAVI SE ODMAH
AUTOCAD 2D -  20. januar -   19h   -   ostalo još 2 slobodna mesta   -  PRIJAVI SE ODMAH
MS EXCEL -  19. januar -   16:30   -   ostalo još 1 slobodno mesto   -  PRIJAVI SE ODMAH
MS napredni EXCEL -  1. februar -   16:30   -   ostalo još 1 slobodno mesto   -  PRIJAVI SE ODMAH
Poslovni paket -  8. februar -   19h   -   ostalo još 3 slobodna mesta   -  PRIJAVI SE ODMAH
HTML/CSS -  1. februar -   19h   -   ostalo još 2 slobodna mesta   -  PRIJAVI SE ODMAH
SQL -  2. februar -   16:30   -   ostalo još 2 slobodna mesta   -  PRIJAVI SE ODMAH
JAVA -  2. februar -   19h   -   ostalo još 3 slobodna mesta   -  PRIJAVI SE ODMAH
REVIT ARCHITECTURE -  1. februar -   19h   -   ostalo još 2 slobodna mesta   -  PRIJAVI SE ODMAH

Microsoft Access

Vote
250 polaznika do sada
069 324 71 43
Microsoft Access
Sveobuhvatni sistem za rad sa bazama podataka
36 ŠKOLSKIH ČASOVA
12 TERMINA
4 NEDELJE
CENA KURSA
15.700 RSD
IZNOS RATE OD
1.310 RSD
platna kartica
do 12 rata
čekovi
krediti banaka
CENA SA POPUSTOM
14.100 RSD
ušteda
1.600 RSD
gotovina
ebanking
nalog za prenos
uplatnica
vaučer
za članove
Očisti

Šta dobijate na kursu

Individualna nastava

grupna nastava 3 i više polaznika u učionici ili online
skripte
online materijali
nadoknada propuštenih časova u grupi
izrada seritikata škole Softline
za jednog polaznika cena je ista kao za dvoje a nastava traje 2/3 školskih časova grupe
termin, broj časova, plan, program i cena se može prilagođavati zahtevima pojedinca i preduzeća

Sertifikat i opis kursa za Microsoft Access

Microsoft Access je sveobuhvatni sistem za rad sa relacionim bazama podataka uz pomoć modernog grafičkog okruženja. Služi za kreiranje baza podataka i realizaciju operacija nad njima uz pomoć upita, formi i izveštaja. Koristi se za skladištenje i obradu podataka svih vrsta poslovnih sistema, od malih preduteća do velikih kompanija.Opširnije o kursu Microsoft Access

Obuka Microsoft Access u grupi traje 36 časova (tri nedelje). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (2.5 sata ) i za grupnu obuku na raspolaganju su vam dva termina: 16:30-19:00 i 19:00-21:30 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda, petak i utorak, četvrtak, subota .

Na početku obuke se izabere jedan termin i jedna kombinacija dana i tim terminima/danima se ide do kraja obuke. Grupe su male, od 3-8 polaznika, upis je tokom cele godine i nove obuke počinju na svakih 15-ak dana. U cenu je uračunat sav prateći materijal: udžbenik za Microsoft Access, sveske, olovke. Na kraju obuke polaznici dobijaju originalni sertifikat škole Softline. 

Ako obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 24 čas i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 21:30, i u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

Za pohađanje ove obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows.

Šta ćete naučiti na kursu Microsoft Access

Kreiranje tabela i uspostavljanje relacija među njima uz pomoć primarnih i spoljnih ključeva
Postavljanje obrazaca i formi za unos i prikaz podataka
Formiranje korisničkih SQL upita za selekciju podataka, kao i za njihov unos, brisanje i ažuriranje
Izveštaje za prikaz korisničkih zahteva
Pravljenje aplikacija za sveobuhvatnu obradu podataka
Zaštitu podataka i internaktivne alate za komunikaciju između baza i korisnika

Plan i program za kurs Microsoft Access sa materijalima za nastavu

1
Razumevanje baza podataka
Trajanje: 3 školska časa
Pojam "baza podataka"
Organizacija baze podataka u smislu tabela, zapisa i polja
Pojam "primarni ključ"
Pojam "indeks" i brži pristup podacima.
Povezivanja tabela
Minimizovanje ponavljanja podataka
Razumeti da se veze grade spajanjem jedinstvenog polja u jednoj tabeli sa poljem u drugoj tabeli
2
Korišćenje aplikacije
Trajanje: 3 školska časa
Pokrenuti, ugasiti aplikaciju za rad sa bazama podataka
Otvoriti, zatvoriti bazu
Napraviti novu bazu i snimiti je na zadatu lokaciju
Prikazati, ukloniti ugrađene palete sa alatkama. Minimizovati, prikazati traku sa alatkama (ribbon)
Otvoriti, zatvoriti tabelu, upit, obrazac, izveštaj
Promeniti načine prikaza tabele, upita, obrasca, izveštaja
Izbrisati tabelu, upit, obrazac, izveštaj
Kretati se kroz zapise u tabeli, upitu, obrascu
3
Tabele prvi deo
Trajanje: 3 školska časa
Dodati, izbrisati zapis
Dodati, izmeniti, obrisati podatke u zapisu
Napraviti tabelu i precizirati polja odgovarajućim tipovima podataka: tekst, broj, datum/vreme, da/ne, lookup..
Podesiti svojstva polja: veličina, format broja, format datuma/vremena, podrazumevana vrednost
Napraviti pravilo za proveru unetog broja, datuma/vremena, novca
Razumeti posledice promene tipa podataka, svojstava polja u tabeli
Postaviti polje za primarni ključ
Indeksirati polje (sa ili bez omogućenih duplikata)
Dodati polje u postojeću tabelu
Promeniti širinu kolone u tabeli
Primeniti, modifikovati tipove podataka kao što su tekst, podsetnik, hiperlink, valuta, datum i vreme u polju, koloni
Razumeti posledice modifikovanja tipova podataka kao što su tekst, podsetnik, hiperlink, oblik valute, datum i vreme u polju, koloni
4
Tabele drugi deo
Trajanje: 3 školska časa
Kreirati, urediti unapred pripremljene vrednosti unosa u polje, kolonu
Kreirati, urediti pravilo za unos u polje (kolonu)
Kreirati, urediti masku za unos u polje (kolonu)
Primeniti, modifikovati postojeće vrednosti u polju, koloni
Postaviti polje (kolonu) obaveznoza unos
Shvatiti osnovu za kreiranje propisanog odnosa
Kreirati, modifikovati „jedan prema jedan“(one to one) i„jedan prema više“(one to more) veze između tabela
Shvatiti i modifikovati “više prema više“(more to many) veze između tabela
Postaviti unutrašnje, spoljašnje i sopstvene veze
Postaviti i koristiti referencijalni integritet
Postaviti automatsko brisanje povezanih zapisa
Povezati/spojiti podatke prilikom kreiranja upita
5
Upiti i pretraga prvi deo
Trajanje: 3 školska časa
Pronaći zadatu reč, broj, datum u polju koristeći komandu za pretragu
Primeniti filter na tabelu, obrazac
Napraviti upit nad jednom tabelom koristeći određene kriterijume
Napraviti upit nad dve tabele koristeći određene kriterijume
Dodati kriterijume u upit koristeći jedan ili više sledećih operatora: =, <>, <, <=, >, >=.
Dodati kriterijume u upit koristeći jedan ili više logičkih operatora: AND, OR, NOT.
Upotrebiti džoker znake u upitu: * ili %, ? ili _.
Izmeniti upit: dodati, izmeniti, ukloniti kriterijum.
Izmeniti upit: dodati, ukloniti, premestiti, sakriti, prikazati polja.
Pokrenuti upit.
Kreirati i koristiti upit za ažuriranje podataka u tabeli
Kreirati i koristiti zahtev za brisanje zapisa u tabeli
6
Upiti i pretraga drugi deo
Trajanje: 3 školska časa
Kreirati i koristiti upit za snimanje izabranih informacija u vidu tabele
Dodati zapise u tabelu koristeći upit
Grupisanje informacija u upitu
Koristiti funkcije u upitu: sum, count, average, max, min
Koristiti upit za unakrsno izračunavanje(crosstab)
Prikazati duplikate
Prikazati nepodudarne vrednosti
Prikazati skup najviših ili najnižihvrednosti u upitu
Dozvoliti unos parametara koji se koriste u upitu
Usavršiti upite korišćenjem „Null“ i „Not“ vrednosti
7
Obrasci (forme) prvi deo
Trajanje: 3 školska časa
Napraviti i imenovati obrazac
Ubaciti nov zapis koristeći obrazac
Izbrisati zapis koristeći obrazac
Dodati, izmeniti, obrisati podatak koristeći obrazac
Dodati, izmeniti tekst u zaglavlju ili podnožju obrasca
Kreiranje kontrola povezanih ili nepovezanih sa izvorom podataka
Kreirati,urediti padajuću listu (combobox), listu (list box), polje za potvrdu (check box), grupu opcija
8
Obrasci (forme) drugi deo
Trajanje: 3 školska časa
Kreirati na formi, kontrole, sa aritmetičkim ili logičkim izrazima
Podesiti redosled kontrola na formi
Ubaciti polje podataka da se pojavi u zaglavlju ili podnožju forme, na prvoj strani ili na svim stranama
Kreirati podformu i povezati sa glavnom
Modifikovati podformu radi promene prikazanih zapisa
9
Izveštaji i štampa prvi deo
Trajanje: 3 školska časa
Napraviti izveštaj baziran na tabeli ili upitu
Promeniti raspored polja za podatke i zaglavlja u izgledu izveštaja
Predstaviti određena polja u grupnom izveštaju koristeći zbir, minimum, maksimum, prosek, broj, na odgovarajućim tačkama
Dodati, izmeniti tekst u zaglavlju, podnožju izveštaja
Kreirati u izveštaju, kontrole sa aritmetičkim ili logičkim izračunavanjima
Izračunavanja u kontroli korišćenjem procentnog računa
Kreirati tekuće zbirove u izveštaju
10
Izveštaji i štampa drugi deo
Trajanje: 3 školska časa
Ubaciti polje podataka da se pojavi u zaglavlju ili podnožju prve strane ili svih strana u izveštaju
Postaviti prelom strane u izveštaju
Izvesti (export) tabelu, rezultat upita u tabelarni dokument (.xls), tekst (.txt, .csv), XML format na zadatu lokaciju
Promeniti orijentaciju tabele, obrasca, rezultata upita, izveštaja. Promeniti veličinu papira.
Odštampati stranu, izabran(e) zapis(e), celu tabelu
Odštampati sve zapise u obliku obrasca
Odštampati rezultat upita
Odštampati stranu (strane) izveštaja, ceo izveštaj
11
Makronaredbe
Trajanje: 3 školska časa
Snimiti jednostavnu makronaredbu
Pokrenuti makronaredbu
Rasporediti/dodati makronaredbu u formi, izveštaju, kontroli
12
Rad na projektu
Trajanje: 3 školska časa
Materijali za nastavu

Upoznajte predavače za kurs Microsoft Access

Vladimir Ivanović

Diplomirani inženjer organizacionih nauka

Dugogodišnji profesor za predmete iz oblasti programiranja i Microsoft Office obuka. U svom dosadašnjem radu obučio je preko 5000 polaznika, kao i zaposlene iz preko 100 kompanija, među kojima su i Strabag, Telekom, Beko, Lidl...

Aktuelni poslovi i prakse za one koji nauče Microsoft Access

Poker Fraud Analyst
Pogledajte oglas
Database Administrator
Pogledajte oglas
Pratite nas na društvenim mrežama

Datum, termin i prijava za Microsoft Access

Zakazan termin
18.novembar 2020
16:00-17:30
Ponedeljak - sreda - petak

Takovska 12/32
Beograd Srbija
Google maps

Prijavite se na
info@softline.rs

Popunite prijavu za Microsoft Access

Podelite obuku Microsoft Access
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Prijavom na kurs Microsoft Access stičete popust od 10% na sledeće obuke:

Dobijate popust od 20% ako kurs Microsoft Access pohađate u okviru sledećih PAKETA OBUKA

Dobijate 30% popusta ako kurs Microsoft Access pohađate u okviru sledećih Softline Academy školskih programa:

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare
Slobodno nas pozovite 
od 10h do 21h
Besplatan poziv
069 324 71 43
011 403 87 84

ZAKAZANE OBUKE

Datum: 
08.02.2021.
Vreme: 
19h
Datum: 
20.01.2021.
Vreme: 
19 h
Datum: 
19.01.2021.
Vreme: 
16:30 h
Datum: 
19.01.2021.
Vreme: 
16:30 h
Datum: 
01.02.2021.
Vreme: 
19h
Datum: 
02.02.2021.
Vreme: 
16:30
Datum: 
02.02.2021.
Vreme: 
19h
Datum: 
01.02.2021.
Vreme: 
19h
Meni
Zakazane obuke i kursevi
Popularne obuke i kursevi
Copyright Softline 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram